Надзорни одбор

Надзорни одбор састоји се из три члана и два заменика. Чланови одбора између себе бирају председника и заменика председника одбора. Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног одбора и његових тела и органа.

Тренутни састав Надзорног одбора ПСБ изгледа овако:

ЗОРАН КОНТИЋ

председник

@ : bobkontic@gmail.com
t : 065/880-6519

НИКОЛА СТЕВАНОВИЋ

заменик председника

@: nikola.stevanovic78@gmail.com
t : 060/3201-713

ВЛАДИМИР МАРИН

Члан

@: vladamarin@gmail.com
t : 064/1821-328

ЈАРМИЛО СОБОТКА

Члан заменик:

@: /
t : 064/5103681

МИЛКА РАДМИЛОВИЋ

Члан заменик:

@: milkar@telekom.rs; trsavica@gmail.com;
t: 064/651-3430

TOP