Управни одбор

Управни Одбор Савеза је извршни орган који у раздобљу између две изборне Скупштине извршава одлуке и смернице усвојене на Скупштини. Постоји и Секретаријат УО, чији је задатак операционализација рада УО између две седнице. Секретаријат чине председник, потпредседник, начелник и секретар.

МИЛИСАВ ЧЕПИЋ

председник

@: mcepic@eunet.rs
t: 064/8333-115

МИЛАНКА АРСИЋ

Потпредседник

@: milanka.arsic@gmail.com
t : 064/182-4440

МИЛОМИР ЋИРОВИЋ

секретар

@ : ciralaw@gmail.com
t : 064/1213-678

МИЛОМИР ЋИРОВИЋ

начелник

@: ciralaw@gmail.com
t : 064/1213-678

ДРАГАНА РАЈБЛОВИЋ

члан

@: altionline@gmail.com
t: 064/1600-522

РАЈКО ЈАКОВЉЕВИЋ

члан

@: rajkojakovljevic@yahoo.com
t: 060/3870-123

ЗОРАН КОВЉЕНИЋ-СОКО

члан

@: zorankovljenic@yahoo.com
t: 064/3331-950

ВЕРИЦА МИТРОВИЋ

члан

@: mitrovicverica@yahoo.com
t: 063/664-422

СОЊА ПАВЛОВИЋ

члан

@: sonjechka@gmail.com
t: 063/474-492

СИМОНИДА ДРАГАШ

члан

@: simonida.dragas@gmail.com
t: 061/3100-261

НАДА ДОБРОТА

члан

@: dobrotanadezda@gmail.com
t: 064/158-6330

TOP