Управни одбор

Управни Одбор Савеза је извршни орган који у раздобљу између две изборне Скупштине извршава одлуке и смернице усвојене на Скупштини. Постоји и Секретаријат УО, чији је задатак операционализација рада УО између две седнице. Секретаријат чине председник, потпредседник, начелник и секретар.

МИЛИСАВ ЧЕПИЋ

председник

@: mcepic@eunet.rs
t: 064/8333-115

МИЛАНКА АРСИЋ

Потпредседник

@: milanka.arsic@gmail.com
t : 064/182-4440

/

секретар

@ : /
t : /

МИЛОМИР ЋИРОВИЋ

начелник

@: ciralaw@gmail.com
t : 064/1213-678

ВЕРИЦА ВАСИЉЕВИЋ

члан

@: verica.vasiljevic@dunav.com
t: 064/6161-368

БОРКО МИЈАИЛОВИЋ

члан

@: borkom.1983@gmail.com
t: 064/0003-798

НИКОЛА СПАСКОВИЋ

члан

@: nspaskovic@gmail.com
t: 069/3322-818

МИЛОРАД МАРКОВИЋ

члан

@: milorad008@gmail.com
t: 060/4486-611

ПРЕДРАГ КАТИЋ

члан

@: predragkaticbps@gmail.com
t: 065/2337-088

МАРКО МАРКОВИЋ

члан

@: markotdb@gmail.com
t: 063/215-035

ВЛАСТИМИР МАРЈАНОВИЋ

члан

@: vlasta.mar55@gmail.com
t: 063/7291-281

БЛАГОЈЕ ДОБРОТА

члан

@: dobrotab@gmail.com
t: 065/2623-609

TOP