Управни одбор

Управни Одбор Савеза је извршни орган који у раздобљу између две изборне Скупштине извршава одлуке и смернице усвојене на Скупштини. Постоји и Секретаријат УО, чији је задатак операционализација рада УО између две седнице. Секретаријат чине председник, потпредседник, начелник и секретар.

МИЛИСАВ ЧЕПИЋ

председник

@: mcepic@eunet.rs
t: 064/8333-115

СТЕВАН ЈОВИЧИЋ

Потпредседник

@: stevajov609@gmail.com
t : 060/0236-327

МИЛОМИР ЋИРОВИЋ

секретар

@ : ciralaw@gmail.com
t : 064/1213-678

МАРКО ДРАГОЉЕВИЋ

начелник

@: dragoljevicmarko46@gmail.com
t : 063/721-8684

ДРАГАНА РАЈБЛОВИЋ

члан

@: altionline@gmail.com
t: 064/1600-522

ЈЕЛЕНА КУЗМАНОВИЋ

члан

@: jeka4me@gmail.com
t: 065/2525-475

ЗОРАН КОВЉЕНИЋ-СОКО

члан

@: zorankovljenic@yahoo.com
t: 064/3331-950

ВЕРИЦА МИТРОВИЋ

члан

@: mitrovicverica@yahoo.com
t: 063/664-422

СОЊА ПАВЛОВИЋ

члан

@: sonjechka@gmail.com
t: 063/474-492

ЂОРЂИ МАТЕВСКИ

члан

@: djordji@gmail.com
t: 063/833-7173

МИЛИЦА ТУБИН

члан

@: ruthvanmeegen@gmail.com
t: 060/5102-124

TOP