Веће части

Веће части састоји се из три члана и два заменика. Чланови Већа између себе бирају председника и заменика председника већа.

Чланови Већа части могу присуствовати седницама Управног одбора и његових тела и органа.

Тренутни састав Већа части ПСБ изгледа овако:

НИКОЛА ТАТАР

Потпредседник

@: tatarn@ikomline.net
t : 064/3568-095

БОЈАН ДУЛЕЈАН

Потпредседник

@: bojan.dulejan@gmail.com
t : 063/352-149

ЈЕЛЕНА МОЛОВИЋ

Члан

@: jmolovic@gmail.com
t : 060/3940-989

ДЕЈАН РАШИЋ

Члан - заменик

@: dejanras@telekom.rs
t : 064/651-2972

TOP