Веће части

Веће части састоји се из три члана и два заменика. Чланови Већа између себе бирају председника и заменика председника већа.

Чланови Већа части могу присуствовати седницама Управног одбора и његових тела и органа.

Тренутни састав Већа части ПСБ изгледа овако:

МИЛОВАН МИЛОШЕВИЋ

председник

@: milom1940@gmail.com
t : 063/8902-208

НЕМАЊА ЧИЗМИЋ

Заменик председника

@: tribesportsclub@gmail.com
t : 063/7442-115

ЧАСЛАВ ЈОВАНОВИЋ

ЧланГОРАН АВРАМОВИЋ

Члан - заменик

МИЛОРАД КЛИЧКОВИЋ

Члан - заменик

МИЛОРАД ПОПОВИЋ

Члан - заменик
TOP