Резервација

 

ПЕРИОД Спортска организација Вођа акције Бр. места Бр.

ноћи

Бр.

ноћења

Резер.  потв. Контакт

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

 

 

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

28.04.-2.05. ПСД „Копаоник“ Станоје Стојковић 18 4 062211017
 

 

 

ЈУНИ

15.-17.06. ПСД „Копаоник“ Јован

Ђокић

18 2 0642851572
17.-24.06. ПД „Полицајац – Јосиф Панчић“ Стеван

Јовичић

18 7 0600236327
 

 

 

ЈУЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

2.-4.11. ПСД „Копаоник“ Станоје Стојковић 18 2 062211017

ДЕЦЕМБАР

TOP